Toprak İşveren - Sayı: 86

Book : Toprak İşveren - Sayı: 86

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : İstanbul

Period : 3 monthly

Published Date : Temmuz 2010

Publisher : Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6814

INDEX

İşyerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Rana GÜVEN, PhD.

işverenin iş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ

Risk Değerlendirmesi'nde Yöntem Tartışması Öğr.Gör.Dr. Fatih YILMAZ

işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kültürü

- işyeri Hekimliği -

Dr. M. Celal MESTÇİOĞLU

iş Sağlığı ve Güvenliği'nin Tarihsel Gelişimi ve Mevzuattaki Güncel Durum Şerif ÇETİNDAĞ

Üyelerimizden Haberler.