Sonbahara Girerken Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Görünüm

Book : Sonbahara Girerken Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Görünüm

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 46/12

Published Date : Eylül 2008

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 6765

INDEX

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

II- TÜRKİYE'DE DURUM

1. Genel Görünüm

2. Büyüme

3. İstihdam

4. Enflasyon

5. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

6. Kamu Maliyesi

III- GELECEĞE BAKIŞ

TABLO 1: Dünyada Başlıca Ekonomik Göstergeler TABLO 2: Türkiye'de Başlıca Ekonomik Göstergele

NOTES

İşveren Dergisi Eylül 2008 özel ekidir.