Danimarka'da Çalışan Türk İşçileri için El Kitabı

Book : Danimarka'da Çalışan Türk İşçileri için El Kitabı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1978

Publisher : T.C. Çalışma Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 6727

INDEX

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
DANİMARKA'YA GİRİŞ, OTURMA VE İŞ İZNİ
Pasaport ve vize
Oturma izni
Eş ve çocuklar için oturma izni
Pasaportun saklanması Çalışma izni
Şikâyet hakkı
Sicil dairesi
Sınırdışı edilme
DANİMARKA'DA TÜRK İŞÇİLERİNİN HAKLARI
Danimarkalılar gibi aynı haklara sahip olma
Ev satın alma durumu
Seçim hakkı
Siyasetle uğraşma
Toplumsal sorumluluk
EVLİLrK VE AİLE DURUMLARI
Aile durumu
Evlerime
Ayrılma ve boşanma
Eşin ölümü ile ilgili işlemler
Ailenin Danimarka'ya götürülmesi
Yurtdışında doğan çocukların işlemleri
EV TEMİN ETME
Kiracı oima hakkı
Uygun ev
Bir eve sahip olma hakkı
Ev bulmaya yardım
Ev gösterme
Kiraya verme şartları
DANİMARKA'DA İŞ ALANI
iş Bulma Kurumu ve işsizlik derneği
İşsizlik derneği
İşsizlik yardımı
Şikâyet olanağı
Birlikte yönetim heyeti
Toplu sözleşmeler
İşçi sendikasına ve derneğine üye oluş
Gurup hayat sigortası
DANİMARKA'DA İŞ YERİ ÜCRET VE TATİL
Ücret ödeme
Akkort ve saat ücreti
Bayram ve tatil günlerinde ücret ödenmesi
Çalışma süresi
Yıllık İzin (Tatil)
İŞ GÜVENLİĞİ
İşyeri güvenliğinin önemi
İşçinin korunması
Dikkatsizlik kaza sebebi olabilir
Üç iyi öğüt
Dikkat edilecek diğer konular
Ağır şeyleri kaldırma
Aletleri kullanma ve diğer konular
Dikkat
DANİMARKA'DA SENDİKACILIK
Sendika nedir?
Sendikal örgütlenme
Sendikanın görevleri
işçi temsilcileri eğitimi
EĞİTİM VE ÖĞRENİM
Küçük çocuklar
Gençler
Yetişkinler öğretimi
Boş zamanları değerlendirme
SOSYAL HAKLAR
Genel Yardım
Emeklilik, sakatlık ve dulluk aylığı
Çocuk parası
Yeni hastalık sigortası
Hastalık gündeliği
Cenaze yardımı
Kaza sigortası
Çocuk ve gençleri koruma kurumu
Aile danışma kurumları
Ek emekli aylığı
VERGİLER
Vergi
Vergi kaydı
Vergi indirimleri
Vergi kartı
Kesin vergiler
TÜRKİYE - DANİMARKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Anlaşmanın yürürlük tarihi
Anlaşmanın kapsamı
Hastalık ve analık sigortası
İş kazası ve meslek hastalıkları
İşsizlik sigortası
Aile yardımı (çocuk parası)
Yaşlılık aylığı
Sakatlık aylığı
Dul ve yetim aylığı
Genel kurallar
a) Eşit hak ve yükümlülük
b) Hizmet birleştirilmesi
İki ülke yetkili kurumlarının işbirliği
Önceki hizmet ve hakların değerlendirilmesi
İleride yapılacak değişikliklerin dikkate alınması
YOL GÜVENLİĞİ VE VİZE
Dikkat edilecek hususlar
Yugoslavya'dan geçerken
Bulgaristan'dan geçerken
Uçakla gelenler
İsveç için vize şartı
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
2147 SAYILI YASANIN TAM METNİ
KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
Askerlik işlemleri
Pasaport işlemleri
Noterlik işlemleri
Nüfus işlemleri
TÜRKİYE'DE KONUT KREDİSİNDEN FAYDALANMA
Konut kredisi nedir?
SSK Konut kredisi
Emlâk Kredi Bankası Konut Kredisi
İmar iskân Bakanlığının Konutları
DANİMARKA'YA YENİ GELMİŞ OLAN TÜRKLERİN YAPMASI GEREKEN İLK ÖNEMLİ İŞLER
GEREKLİ ADRESLER
Sorunlarınızla ilgili Danimarka'daki kuruluşlar
Sorunlarınızla ilgili Türkiye'deki kuruluşlar