Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Tatbikatı İkinci Genel Kurul Raporu

Book : Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Tatbikatı İkinci Genel Kurul Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1978

Publisher : T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 6722

INDEX

1- Genel Kurul üyeleri

2- ön Söz

3- Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Günümüzdeki Durumu

Bugünkü Durum

5- Sosyalleştirilmiş iller ve bu illerin hizmete giriş yılları

6- Yıllara göre hizmet veren Sağlık Ocağı Sayısı

7- 1962-1977 Yılları arası yatırım harcamalarını gösterir cetveller

8- Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinin inşaat durumları

9- Motorlu Araç Mevcudu

10- Motorlu araç giderleri

11- Yıllara göre Cari harcama ödenek miktarları

12- Personel Durumunu gösterir cetveller

15- Sosyalleştirilmiş illerde Uzman hekim dağılımını gösterir tablo ve grafik (Yıllara göre)

l1*- Sosyalleştirilmiş İllerde Pratisyen hekim dağılımını gösterir tablo ve grafik (Yıllara göre)

15- Sağlık ocaklarında Pratisyen Hekim ve Hemşire dağılımını gösterir tablz» ve grafikler (Yıllara göre)

16- Sosyalleştirilmiş İllerde Sağlık Memuru dağılımını gösterir tablo ve grafik (Yıllara göre)

17- Sosyalleştirilmiş illerde Hemşire dağılımını gösterir tablo ve grafik (Yıllara göre)

18- Sosyalleştirilmiş İllerde Ebe dağılımını gösterir tablo ve grafik (Yıllara göre)

19- Sağlık Ocaklarında Sağlık memuru dağılımını gösterir tablo ve grafik (Yıllara göre)

20- Sağlık Ocaklarında Ebe dağılımını gösterir tablo ve grafik (Yıllara göre)

21- Sosyalleştirilmiş İlleri gösterir Türkiye Haritası

22- Bakanlık Merkez Teşkilatı Seması

25- Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı Şeması

2b- Sosyalleştirilmiş İller Teşkilatı Şeması

NOTES

19-20 Haziran 1978 tarihlerinde Toplanan Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi İkinci Genel Kuruluna Sunulan Ön Rapor