Toplum ve Hekim Cilt:24/2

Book : Toplum ve Hekim Cilt:24/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 24/2

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2009

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6713

INDEX

um ve Hekim Yayın Kurulu'ndan


Dosya Editörü'nden

Yavuz ÜÇKUYU, Ata SOYER

Marks (Sınıf) ve VVeber (Statü) Çözümlemelerinde Bir Uğrak Olarak

Meslek ve Hekimlik

Tülin ÖNGEN

Türkiye'de Üretken Olmayan İşçiler

Sömürülmüyorlar mı?

Yiğit KARAHANOĞULLARI, E. Ahmet TONAK

Hekim Emeği

Gaye YILMAZ

Zor Kullanmak Suretiyle İradelerin "Uzlaştırılması": İşçi ve İşveren Arasındaki Sözleşme Üzerine

Mülahazalar

Ali Murat ÖZDEMİR
• Biyosiyaset ve Yönetim Teknikleri Açısından Neoliberal "Sağlık ve

Sosyal Güvenlik" Politikaları

Cahide SARI

• Hekimlerin Sınıfsal Konumu: Hekim Emeğine

Nasıl Bakmalı?

Yavuz ÜÇKUYU

• Profesyonelden Proletere,

Hekimler; Değişen Ne?

Ata SOYER

• Tıpta Uzmanlaşma ve Aşırı Uzmanlaşma: Genel Cerrahi Alanına

Özel Olarak Odaklanarak

Cem TERZİ

• Aile Hekimliği: Hekim Emeğinin Değersizleşmesi ve Esnekleşmesi. B. Nazım YILMAZ

NOTES

Hekim Emeği ve Çalışma Koşulları