Kamu-İş 11/3

Book : Kamu-İş 11/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 11/3

Period : 3 monthly

Published Date : Haziran 2010

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6703

INDEX

Dr. Burcu GÜVENEK Dr. Volkan ALPTEKİN Yrd.Doç.Dr. Murat ÇETİNKAYA

Enflasyon ve Dolaylı Vergilerden Elde Edilen Gelirler Arasındaki İlişkinin VAR Yöntemiyle Analizi

Yrd.Doç.Dr. Ferit KÜÇÜK

Toplam Kalite Yönetiminde Sorunların Önemsenme Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Çağatay TELLİ Himmet PARMAKSIZ Yusuf Ziya TÜRK

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Örgütsel İnovasyon

Arş.Gör.Dr. Erdal ARSLAN

Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajanslarının Türkiye Ekonomisine Beklenen Katkılan

Arş.Gör. Murat ÇOLAK

Eğitim ve Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerine Etkisi

NOTES

İş Hukuku ve İktisat Dergisi