"Esnek İstihdam Stratejileri Bağlamında Alt İşverenlik(Taşeronluk) ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Üzerine Etkileri"

Book : "Esnek İstihdam Stratejileri Bağlamında Alt İşverenlik(Taşeronluk) ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Üzerine Etkileri"

Author : * Egemen Çağdaş Türk

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2010

Publisher : T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri ilişkileri A.B.D

Language : Turkish

Document Type : Thesis

Book No : 6702

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM

ESNEK ÇALIŞMA KAVRAMI VE ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ..

1. Fordist Üretim Tarzından Post Fordizme ve Esnek İstihdama Geçiş

2. Esneklik Kavramı

2.1 .İşlevsel (Fonksiyonel)Esneklik

2.2.Ücret (Mali/Finans) Esnekliği

2.3.Esnek Çalışma (Çalışma Sürelerinde Esneklik)

2.4.Sayısal Esneklik

İKİNCİ BÖLÜM ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) KAVRAMI

1.Kavra m

2.Tanım5.Alt İşverenlik (Taşeronluk) Kavramının Hukuksal Temelleri

5.1 .Kavramın Güncel Hukuki Niteliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GEREKLİLİĞİ

1.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Biliminin Tarihsel Gelişimi

2.ÜIkemizdeki Gelişmeler

3.tşçiSağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanmasının Önemi

4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Biliminin Çok Yönlü Yapısı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) UYGULAMALARININ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilimi ve Alt İşverenlik Sorunsalı

2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler

2.1.İşvereni erin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükleri

2.2.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

2.3.İşyeri Hekimleri

2.4.İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar

2.5.Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışmalar

2.6.Diğer Düzenlemeler

3. Uygulamada Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar

Sonuç ve Öneriler

Kaynakça

Özet

NOTES

Yüksek Lisans Bitirme Projesi