Mercek Sayı:58

Book : Mercek Sayı:58

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2010

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6697

INDEX

Kadınların İstihdama Katılımlarının Sağlanması Çok Önemlidir Selma Aliye KAVAF / Devlet Bakam

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Mehmet ŞİMŞEK / Maliye Bakanı

Mal ve Hizmet Yerine "İşsizlik" Üreten Ekonomi Anlayışı ve İşsizliği Azaltıcı Önlemler Münir KUTLUATA / MHP Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili

İşsizlik Sorunu ve İstihdam

Bedirhan ÇELİK / MESS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dönemsel Çalışma: Daha Kaç Yıl Tartışacağız?

Prof. Dr. Nurhan SÜRAL / Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi

İşsizlik, Sadece İşsizlerin Değil Türkiye'nin de Öncelikli Sorunudur

Pevrul KAVLAK / Türk İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Türk Metal Sendikası Genel Başkanı

Ar-Ge'nirı Önemi ve Türkiye'de Ar-Ge Çalışmaları

Celal KAYA / Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin İnovasyon

Dr. Erdal KARAMERCAN / CEO, Eczacıbaşı Topluluğu

Sanayi İşletmelerinin Rekabeti ve Sürekliliği İçin Verimlilik

Mustafa DERYAL / Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı

İşsizlikle Mücadele ve İstihdamın Artırılması Çalışmalarında İŞKUR; İkamesi Zor, Öncü Rolünü Layıkıyla Yerine Getirme Çabasındadır

Namık ATA / Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Kaos Zamanlarında Akıldışılıkl

Adnan SERDAROĞLU / Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkam

Kadınlık Zor Zanaat!

Zeynep ORAL / Gazeteci-Yazar

Kısa Çalışmada Yeni Düzenleme Gerekiyor Bülent PİRLER / TİSK Genel Sekreteri

Türkiye'de Sosyal Sorumluluk Projeleri: En İyi Uygulamalardan Örnekler

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN / Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Cesur Girişimci Kadınlar Er Geç Başarıya Ulaşıyor

Aynur BEKTAŞ / TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı