"İşyeri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri" Semineri

Book : "İşyeri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri" Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : İzmir

ISBN : 978-975-6146-38-5

Published Date : 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6694

INDEX

SUNUŞ

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Tuğrul KUDATGOBİLİK

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı

Birol AYDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı

I. OTURUM:

OTURUM BAŞKANI : Bülent PİRLER

TİSK Genel Sekreteri

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

İ. Ü. Hukuk Fakültesi /

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ UYGULAMASI

Kasım ÖZER

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

TARTIŞMA
II. OTURUM:

OTURUM BAŞKANI : Bülent PİRLER

TİSK Genel Sekreteri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI İLE İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLİ

Dr. Ayla TARIM

İş Müfettişi

İŞYERİ HEKİMLERİ VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİYLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER

Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı

TARTIŞMA