Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Uygulanmasının İzlenmesi-Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu

Book : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Uygulanmasının İzlenmesi-Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-9944-5124-9-7

Published Date : Ekim 2008

Publisher : Uluslararası Çocuk Merkezi(ICC)

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 6675

INDEX

KISALTMALAR

HAZIRLIK ve RAPORLAMA SÜRECİ

GİRİŞ

I. ÇHS'NİN UYGULAMASINA YÖNELİK GENEL ÖNLEMLER ÖNERİLER

II. ÇOCUĞUN TANIMI ÖNERİLER

III. GENEL İLKELER ÖNERİLER

IV. MEDENİ HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER ÖNERİLER

V. AİLE ORTAMI VE ALTERNATİF BAKIM ÖNERİLER

VI. TEMEL SAĞLIK VE REFAH ÖNERİLER

VII. EĞİTİM, BOŞ ZAMAN VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ÖNERİLER

VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ

ÖNERİLER

KAYNAKLAR

KATKI VEREN KİŞİLER VE KURUMLARI

NOTES

Çocuk Hakları Serisi 8