Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi

Book : Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-60398-1-2

Published Date : Nisan 2009

Publisher : Uluslararası Çocuk Merkezi(ICC)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6670

INDEX

Tanımlar

Kısaltmalar

Giriş

Bu Kılavuz Kimin için Hazırlandı?

Bu Kılavuz Nasıl Kullanılmalı?

Çocuk Hakları ve Yerleşim Yerleri

Çocuk Hakları

Bir Hak Olarak Çocuk Katılımı

Katılım Nedir?.....

Çocukların ve Gençlerin Katılımının Önemi

Çocukların ve Gençlerin Katılımı Hakkında Değişen Tutumlar

Çocuk Dostu Yerleşim Birimleri

Çocuk Dostu Yerleşim Yerleri Oluşturulması

Müdahele Çerçevesi

Bir Yerleşim Yerini Çocuklar ve Gençler için Daha İyi Yapan Nedir?

Şehrinizin Çocuklar ve Gençler için İyi bir Ortam Olup Olmaması

Üzerine Öz Eleştiri

Çocuk Dostu Bir Dünya Yaratılması

Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin Uygulanması Süreci

Çocuk Odaklı bir Şehir Neden Önemlidir?

Çocuk Dostu Şehirler Oluşturulmasının Temeli

Çocuk Dostu Gaziantep için bir Çerçeve

Ekler

EK.1.Çocuk Dostu Şehrin Yapı Taşları

EK.2.Örnek Eğitim Programı

EK.3.Yerleşim Yerinizin Çocuklar ve Gençler için Nasıl bir

Çevre Olduğu Konusunda bir Öz Eleştiri

EK.4.Belediye Çocuk Hakları Birimi için Örnek Görev Tanımı

EK.5.Belediye Çocuk Hakları Birimi için Örnek Çocuk Koruma Politikası

EK.6.Belediye Çocuk Hakları Birimi için Örnek Çocuk Katılım Politikası

EK.7. Çocukların ve Gençlerin Katılımına Neden Karşı Çıkılıyor?

EK.8.Çocuklar ve Gençlerin Gerçek Katılımının Sağlanması

EK.9.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde Çocuk Hakları Birimi Kurulması Projesi Kapsamında Yapılan Toplantı ve Seminer Sunumları