Sendikal Notlar - 15

Book : Sendikal Notlar - 15

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ekim 2002

Publisher : Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6667

INDEX

Sunuş

Türkiye

Dünya

Emeh Platformu'nun yeni prooramı

SendîhsI Notlar-Tartışma

Temsilciye not: İş güvencesi üzerine notlar

İş mahkemeleri nedir ve ne yapar?

Genç işsizlijji ve istihdam: Küresel bir pespektif

Verilerle Türkiye'de gençlih ve istihdam

İLİ ve genç işsizlik

ICFTU: Genç istihdamı üzerine eylem planı

Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya gıda sistemi:

Sendikal bir bakış açısı

Sendikalar ve özelleştirilmiş devlet: Sendikalara Sorular

NOTES

Petrol-İş Dergisi ekidir.