Çalışma ve Toplum Sayı:2

Book : Çalışma ve Toplum Sayı:2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Period : 3 monthly

Published Date : 2004

Publisher : Birleşik Metal-İş Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6665

INDEX

Liberal Ekonomi Politikaları ve Sosyal Politika Zeki ERDUT

Örgütlenme Sorunu ve Sendikal Yapıda Değişim Arayışı

Ahmet SELAMOĞLU

Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması

Hasan Ejder TEMİZ

Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenmesindeki Açmazlar ve

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası

Murat ÖZVERİ

Karar İncelemesi

Ömer EKMEKÇİ

Yargıtay Kararları

Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararlan

Alpay HEKİMLER

Kitap Tanıtımı

NOTES

Ekonomi ve Hukuk Dergisi