ÇAlışma ve Toplum Sayı:1

Book : ÇAlışma ve Toplum Sayı:1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Period : 3 monthly

Published Date : 2004

Publisher : Birleşik Metal-İş Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6664

INDEX

Türkiye Ekonomısi'nde Dış Borç Sorunu ve Kalkınma Stratejileri Açısından Analizi Prof. Dr. Erinç YELDAN

İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı

ve Asıl işveren — Alt işveren İlişkisinin Sınırlan

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yeniden Yapılanması Üzerine Dr. Recep MAKAS

Türkiye'de Mevcut Bazı Sendikaların Liderlik ve Yönetim Anlayışları ve Bazı Sendikal Sorunlardan Örnekler Kuvvet LORDOĞLU

Karar İncelemesi

Prof. Dr. Öner EĞRENCİYargıtay Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararı

NOTES

Ekonomi ve Hukuk Dergisi