Gazi İİBF Dergisi Cilt:10/3

Book : Gazi İİBF Dergisi Cilt:10/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1302-2024

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6662

INDEX

2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma

Hikmet KAVRUK • Hasan YAYLI

Laik Türkiye Cumhuriyeti, Ordu ve Burjuva Sınıfı

Rıza ARSLAN

Finansal Sıkıntının Dolaylı Maliyetleri: İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama Ender COŞKUN • Güven SAYILGAN

İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Niteliği

Bülent BAYAT

Örgütlerde Vizyon ve Misyonların Çalışanlarca Kabulü ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği Hulusi DOĞAN

Spor Sponsorluğu ve Spor Federasyonlarının Sponsorluğa Bakışı Üzerine Bir Araştırma Mehmet BAŞ

Optimal Portföy Seçiminde Konno-Yamazaki Modeli Yaklaşımı ve İMKB Mali Sektör Hisse Senetlerine Uygulanması

Mehmet CİHANGİR • Ayşe KARAÇİZMELİ GÜZELER • İbrahim SABUNCU

İnsan Kaynakları Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanımı ve Bir Yazılım Önerisi Murat ATAN • Sibel ATAN • Kaan ALTIN

Gloval Ölçeği ile Belediye Hizmetlerinde Müşterinin Algıladığı Değerinin Belirlenmesi-Kayseri Büyükşehir Örneği

Nilsun SARIYER

Cumhuriyet Yönetiminin 1930'lu Yıllarda Köyde ve Köylülükte "Dönüşüm"ü Gerçekleştirme İsteğinin Bir Aracı Olarak "Köy Eğitmen Kursları"

Çiğdem ERDEM

Yoksulluk, Kentlerde Suç Artışı ve Kent Merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesi A.Serap FİRAT

Banka Satın Almalarının Hedef Bankaların Performansına Olan Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

Merve KILIÇ • Ahmet AKIN

NOTES

Gazi Üniversitesi İİBF yayınıdır.