Sosyal Siyaset Konferansları (47.Kitap)

Book : Sosyal Siyaset Konferansları (47.Kitap)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1304-0103

Published Date : 2004

Publisher : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6653

INDEX

Editörden

H. İbrahim Sarıoğlıı

I. Bölüm: Hakemli Makaleler

The Concept and Thesis of Japanization Re-visited

Zeki Parlak

Bilgi Yönetimi Süreçleri ve Siemens Business Services Türkiye Uygulaması

Halil Zaim

SSK'nun Hastalık Sigortası Uygulaması ve Uygulamaya İlişkin Ampirik Bir Araşürma

Tuncay Güloğlu-Melih Sertkan

Türkiye'de Nüfus ve Hayat Standartları Arasmdaki Uzun Dönemli İlişkinin Ekonometrik Analizi

Hakan Çetintaş-Halis Başel

II. Bölüm: Konferanslar ve Tercümeler

Türk İş Hukukunda Çağdaşlaşma Eğilimi

Prof. Dr. Metin Kutal

Cumhuriyetin 80.Yılında Türkiye'de Çalışma İlişkileri

Prof. Dr. Ahmet Makal

Panel I: "Cumhuriyet'in 80. Yılında Türk Sendikacılığı"

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı

Refik Bay dur

Salim Uslu

Musa Çam

Çetin Altım
Panel II: "Cumhuriyetin 80.Yılında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve

Sorunları"

Prof. Dr. Ali Güzel

Tahsin Güney

Saner Güngör

Avrupa Sosyal Güvenliğinde Değişen İlkeler

Jochen Clasen - Wim van Oorschot

Çeviren: Dr. Süleyman Özdemir