AB Müktesebatı Uluslarası Semineri:''İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre''

Book : AB Müktesebatı Uluslarası Semineri:''İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre''

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-47-5

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6637

INDEX

SUNUŞ

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Ferhat İLTER

TİSK Genel Sekreter Yardımcısı

Dr. Gülden TÜRKTAN

TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı BİRİNCİ OTURUM:

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki AB Direktifleri ve Müktesebatın Üstlenilmesinde

Karşılaşılan Sorunlar

Oturum Başkanı : Doç.Dr.Levent AKIN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacı: Jyrki HOLLMEN

Finlandiya Sanayi ve İşveren Konfederasyonu Kıdemli Hukuk Danışmanı İKİNCİ OTURUM: Kurumsal Yapı ve Uyum Maliyeti

Oturum Başkanı : Doç.Dr.Süleyman BAŞTERZİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Konuşmacı: Dr.Judit NOSZTRAI

Macar İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu Uzmanı

ÜÇÜNCÜ OTURUM: Sınai Emisyonlar

Oturum Başkanı : Prof.Dr.Nahit TÖRE

Çankaya Üniversitesi 1İBF Öğretim Üyesi

Konuşmacı: Jens Ulrik JENSEN

Danimarka Sanayi Konfederasyonu Danışmam

Javier RODRIGUEZ

İspanya İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çevre Komisyonu Üyesi DÖRDÜNCÜ OTURUM: REACH ve Atık Yönetimi

Oturum Başkanı: Dr.Erol ÖZENSOY

SEİS Başkan Yardımcısı ve KİMETSAN Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı: Javier RODRIGUEZ

İspanya İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çevre Komisyonu Üyesi

Jens Ulrik JENSEN

Danimarka Sanayi Konfederasyonu Danışmanı

NOTES

26-27 Haziran 2008 Ankara