Kamu-İş 11/2

Book : Kamu-İş 11/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 11/2

Period : 3 monthly

Published Date : Şubat 2010

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6630

INDEX

Dr. A. Eda MANAV
tş Hukukunda Geçersiz Feshin Hukuken Geçerli Fesih Sayıldığı Haler
Arş. Gör. Efe YAMAKOĞLU
Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu Uyarınca Yetki Tespitine
İtiraz Prosedürü
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nusret BEDÜK
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İşçi Çalıştırılması
öğr. Gör. Fatih YILMAZ
Türkiye'de tş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi: Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Eleştirel Bir Değerlendirmesi
Dr. Celal TAŞDOĞAN
"Özel Ürün" Politikası ve Gelir Çarpan Analizi
Arş. Gör. Levent ŞAHİN
İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Ücretlendirme Fonksiyonunun Analizi
Yrd. Doç. Dr. Türkcr TOPALHAN
Türkiye'de Altıncı Yılında Bireysel
Emeklilik Sistemi ve Uygulama
Sonuçları

NOTES

İş Hukuku ve İktisat Dergisi