Toplum ve Hekim Cilt:23/2

Book : Toplum ve Hekim Cilt:23/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 23

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2008

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6624

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'nda
SU ve SAĞLIK
• Uluslararası Politika Bağlamında
Suya Erişim Sorunu
Nesrin ALG AN
• Toplumsal Mücadelelerde Yeni Bir Açılım:
Su Mücadeleleri
Selim YILMAZ
• Gözlenen İklim Değişiklikleri ve Kuraklık:
Nedenleri ve Geleceği
Murat TÜRKEŞ
• İklim Değişikliği Sürecinde Uluslararası
Çabalar ve Türkiye
Yunus ARI KAN
SAĞLIK POLİTİKALARI
• Tam Süre Çalışma Düzeninin
Kamusal Önemi
Kayıhan PALA
• "Yeni Küresel Sağlık" Mantığın, Tarihin ve
İlkelerin Tersyüz Edilişi
Alison KATZ
Çeviren: Nazmi ZENGİN
SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI TOPLANTISI
• Toplantı Hakkında
Ata SOYER
• Dünyada "Sağlık Reformlarının"
Dinamiği
Hans Ulrich DEPPE
• Latin Amerika'da
Sağlık Reformları
Asa Cristina LAURELL
• Sağlık Reformlarının Sağlık
Çalışanları Üzerine Etkileri
jorge MANCİLLAS
ŞİDDET
• Hekimlere Yönelik Şiddet Üzerine
Bir Değerlendirme
Emin ADAŞ, Osman ELBEK