TİSK Akademi Cilt:4/8

Book : TİSK Akademi Cilt:4/8

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Published Date : Eylül 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6607

INDEX

işgücü Piyasasında illerin işsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Belirlenmesi
Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil
Hacettepe Üniversitesi - Fen Fakültesi
Barış Özgürlük
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiye'de Sendikalaşma ve Verimlilik: Nedensellik Analizi
Prof. Dr. Rahmi Yamak
Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Salih Dursun
Uludağ Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alternatif Kriz Yaklaşımı: Beyin Kazanımı ve Teknogirişimcilik
Alper Karakurt
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Türkiye'de 1981-2000 Döneminde Sanayi Kesiminde Enerji Tüketiminin Ayrıştırılması
Doç. Dr. A. Hakan Çermikli
Gazi Üniversitesi-İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Harun Öztürkler
Afyon Kocatepe Üniversitesi - İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
) Vergi Politikasının Mali Amacının Karşılanamamasında Vergi Cennetleri ve Offshore Finansal Merkezlerin Rolü
Prof Dr. Ahmet Ulusoy
Dr. Birol Karakurt
Karadeniz Teknik Üniversitesi - iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
) Müşteri Saldırganlığı: Yaygınlığı ve Aktörleri (Bir Alan Araştırması)
Prof. Dr. Tekin Akgeyik
Dr. Meltem Güngör Delen İstanbul Üniversitesi - İktisat Fakültesi
p Tükenmişlik ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkinin Kavramsal Boyutu
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Demirel
Aksaray Üniversitesi - İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dr. Zeliha Seçkin
Aksaray Üniversitesi - Ortaköy Meslek Yüksek Okulu