TİSK Akademi Cilt:4 Özel Sayı:II

Book : TİSK Akademi Cilt:4 Özel Sayı:II

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Published Date : Ağustos 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6606

INDEX

Küresel Kriz ve Türkiye
Prof. Dr. Sübidey Togan
Bilkent Üniversitesi-İktisat Bölümü
2008-09(?) Küresel Krizi'nden Geçerken Türkiye Ekonomisi Üzerine Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler
Prof. Dr. Osman Ay doğuş
Ege Üniversitesi-Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
2008 Krizinin 1929 Krizi ile Benzerlikleri Üzerine Bir Analiz
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Kriz, Dünya ve Türkiye
Prof. Dr. Sumru Altuğ
Koç Üniversitesi-Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Global Kriz: Ne Zaman ve Nasıl Sona Erecek?
Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu
Trakya Üniversitesi-Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Global Krizden Sonra Teknolojinin Evcilleştirilmesi
Bozkurt Güvenç
Türkiye Bilimler Akademisi