İstatistik Yıllığı 2007

Book : İstatistik Yıllığı 2007

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2007

Publisher : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6601

INDEX

BÖLÜM I: SSK İSTATİSTİKLERİ
PART I: Sil STATISTICS
Kapsam
Coveragc
A- İşyeri ve Sigortalı Sayıları
Number of Work Places And Insured Persons
1. İşyeri ve Sigortalı Sayıları
The Number of Work Places and Insured Persons
2. Kazançlar, Prim Ödeme Gün Sayıları Insurable Earning and Number of Insured Days
B- Kuruma İntikal Eden Sigorta Olayları
Contingencies Submitted To The Institution
1. İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Employment Injury And Occupational Diseases
2. Analık Maternity
3. Hastalık Sickness
4. Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Invalidity, Old-Age And Death
Ek (1): Appendix
Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi İş Kolları
Branches Of Work Covered By The Social Insurance Act.
BÖLÜM II: BAĞ KUR İSTATİSTİKLERİ
PART II: SELF EMPLOYED STATISTICS
A- 1479 Sayılı Yasaya Göre Aktif ve Pasif Sigortalıların Dağılımları
Distribution Of Active And Passive Insured Acording To :1479
1. Sigortalı Sayıları
The Number of Insured Persons
2. Aylık ve gelir alanlar
The Number of pensioners income and pension B- 2926 Sayılı Yasaya Göre Aktif ve Pasif Sigortalıların Dağılımları Distribution Of Active And Passive Insured Acording To :2926
1. Sigortalı Sayıları
The Number of Insured Persons
2. Aylık ve gelir alanlar
The Number of pensioners income and pension
BÖLÜM III: EMEKLİ SANDIĞI İSTATİSTİKLERİ
PART III: CIVIL SERVANTS STATISTICS

NOTES

Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.İstatistik yıllığında yeralan tanımlar ve istatistikler 2007 yılı mevzuat hükümleri çerçevesindedir.