Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası Semineri (Sunumlar ve Görüşmeler)

Book : Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası Semineri (Sunumlar ve Görüşmeler)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-58-1

Published Date : Ağustos 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6597

INDEX

SUNUŞ
AÇILIŞ KONUŞMALARI
TUĞRUL KUDATGOBİLİK
TÎSK Yönetim Kurulu Başkanı
PROF. DR. RIZA AYHAN
Gazi Üniversitesi Rektörü
JOS DE GOEY
Avrupa Beceri Geliştirme Organizasyonu (ESPO) Başkanı
NİMET ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı
I. OTURUM: Mesleki Yeterlilik Sistemi-Beceri Kuruluşları
Bağlantısı Konusunda Ulusal Örnekler
Oturum Başkanı: THOM TER STEGE
Avrupa Beceri Geliştirme Organizasyonu (ESPO) Genel Sekreteri
SIMON BARTLEY
İngiltere
MARIE-THERESE GEFFROY
Fransa
ELFI KLUMPP
Almanya
FRANCİSCO MADELINO
Portekiz
CLAES FRANKHAMMAR
İsveç
TARTIŞMA
II. OTURUM: Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Sistemine İlişkin Çalışmalar Oturum Başkanı: AYŞE SEVER
METİS İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yard. EuroSkills Resmi Delegesi
EMİNE KIRAÇ
MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü
BAYRAM AKBAŞ
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı
NAMIK ATA
İŞKUR Genel Müdürü
OTTO BAUER
TEGEV Başkanı IFESTO Genel Müdürü
TARTIŞMA

NOTES

Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu ile birlikte 5 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen 'Mesleki Yeterlilik Semineri Uluslararası Semineri'nin sunumlar ve görüşmelerini belirten yayınıdır.