1990'lı Yıllarda Türkiye'de Kadın

Book : 1990'lı Yıllarda Türkiye'de Kadın

Author : * Ayşe Karaduman * Gülfer Dikbayır * Deniz Yaratım * Zehra Karakaya

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 1996

Publisher : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6592

INDEX

İçindekiler
Tabloların listesi
Grafiklerin listesi
Kadına ilişkin tarihsel veriler
Evlenme ve Boşanma
Doğurganlık ve Ölümlülük
Sorumluluk Paylaşımı
Çocuk Bakımı
Kadına Yönelen Şiddet
Eğitim
İşgücü
Çocuk İşgücü
Gelir ve Yoksulluk
İç Göçler
Diğer göstergeler
Yaralanılan kaynaklar

NOTES

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleştirilmiş İkinci ve Üçüncü Raporların Hazırlık Toplantısı 8-9 Temmuz 1996 Bu yayın, Kadının Kalkınmaya Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanmıştır.