1990'lı Yıllarda Türkiye'de Kadın

Kitap : 1990'lı Yıllarda Türkiye'de Kadın

Yazar : * Ayşe Karaduman * Gülfer Dikbayır * Deniz Yaratım * Zehra Karakaya

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Temmuz 1996

Yayıncı : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6592

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Tabloların listesi
Grafiklerin listesi
Kadına ilişkin tarihsel veriler
Evlenme ve Boşanma
Doğurganlık ve Ölümlülük
Sorumluluk Paylaşımı
Çocuk Bakımı
Kadına Yönelen Şiddet
Eğitim
İşgücü
Çocuk İşgücü
Gelir ve Yoksulluk
İç Göçler
Diğer göstergeler
Yaralanılan kaynaklar

NOTLAR

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleştirilmiş İkinci ve Üçüncü Raporların Hazırlık Toplantısı 8-9 Temmuz 1996 Bu yayın, Kadının Kalkınmaya Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanmıştır.