Türkiye'de Üreme Sağlığı Hizmetleri Durum Analizi Araştırması

Book : Türkiye'de Üreme Sağlığı Hizmetleri Durum Analizi Araştırması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Published Date : Temmuz 1995

Publisher : Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Document Type : Book

Book No : 6576

INDEX

Kısaltmalar Dizini
Tablolar Dizini
Grafikler Dizini
Önsöz
Özet
GİRİŞ VE AMAÇ
Türkiye'de Aile Planlaması Hizmetleri
Sorunun Tanımı
Amaçlar
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanım
Araştırma Kapsamı
Veri Toplama Planı
Veri Toplama Araçları
Veri Toplama Ekipleri ve Eğitimleri
Veri Toplanması, Girişi ve Analizi
BULGULAR VE TARTIŞMA
Başvuranlara İlişkin Temel Bilgiler
Hizmet Altyapısı Özellikleri
Hizmet Sunum Birimleri
Hizmet Sunum Birimlerine İlişkin Temel Bilgiler
Hizmet Sunum Birimlerinde Fizik Altyapı
Hizmet Sunum Birimlerinde Tıbbi Araç ve Gereçler
Hizmet Sunanlar Hakkında Temel Bilgiler
Tamamlayıcı Hizmet Çeşitliliği
Hizmet Kalite Elemanları
( Başvuranla Hizmet Sunan Arasındaki İlişkiler ve Bilgi Aktarımı
Yöntem Seçenekleri
Teknik Yeterlilik
Hizmet Sunanın Aile Planlaması Eğitimi Alma Durumu
Hizmet Sunanın Bilgi, Tutum ve Davranışı
Başvuranın Bilgisi
Hizmet Sürekliliği
Hizmet Yönetimi
Hizmete Ulaşabilirlik Ve Ücret
TÜSDA 1994
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kaynakça Ekler
Ek 1 Merkez Çalışma Ekibi
Ek 2 Saha Araştırma Ekipleri

NOTES

Seçilen illerde yürütülmüş bir çalışma