Güney Doğu Avrupa ve Türkiye'de Ekonomik Yapılar ve Endüstri İlişkileri

Book : Güney Doğu Avrupa ve Türkiye'de Ekonomik Yapılar ve Endüstri İlişkileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Haziran 2007

Publisher : Birleşik Metal-İş Yayınları

Document Type : Report

Book No : 6570

INDEX

Giriş
İncelenen ülkelerin ekonomik yapılarının karşılaştırılması
Ülkelerin ekonomik göstergelerinin karşılaştırılması
Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla
Enflasyon oranı
işsizlik oranı
Cari hesaplarda ödemeler dengesi
Güney Doğu Avrupa Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımları
Güney Doğu Avrupa Ülkerlindeki toplam doğrudan yabancı yatırımlar karşılaştırılması
Metal sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlar karşılaştırılması
İncelenen ülkelerde metal sektörü için seçilmiş etkenler
istihdam gelişimi
Ücretteki gelişme
Emek verimliliği ve birim emek maliyetleri gelişimi
Endüstri ilişkileri
Genel açıklama
Bulgaristan'da endüstri ilişkilerinin yapısı
Sosyal diyalog
Sosyal taraflar
işyeri işçi temsilciliği
Toplu pazarlık
Romanya'da endüstri ilişkilerinin yapısı
Sosyal diyalog
Sosyal tarafları
işyeri işçi temsilciliği
Toplu pazarlık
Hırvatistan'da endüstri ilişkilerinin yapısı
Sosyal diyalog
Sosyal taraflar
işyeri işçi temsilciliği
Toplu pazarlık
Makedonya'da endüstri ilişkilerinin yapısı
Sosyal diyalog
Sosyal taraflar
işyeri işçi temsilciliği
Toplu pazarlık
Türkiye'de endüstri ilişkilerinin yapısı
Sosyal diyalog
Sosyal taraflar
işyeri işçi temsilciliği
Toplu pazarlık
Sonuç ve genel bir değerlendirme
Kaynaklarlistesi

NOTES

EMF ve DGB Bildungswerk Ortak Projesi.