Ulusal Gündem 21

Book : Ulusal Gündem 21

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ekim 1999

Publisher : T.C. Çevre Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6558

INDEX

Yönetici Özeti
Sürdürülebilir Kalkınma ve Ulusal Gündem 21
1. Karar Alma Süreçlerinde Çevre ve Gelişmenin Entegrasyonu
2. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma
3. Sürdürülebilir Kalkınma için Sanayi ve Enerji
4. Nüfus ve Sürdürülebilir Kalkınma
5. Sağlık
6. Sürdürülebilir Yerleşme ve Kentleşme
7. Tüketim Kalıplarının Değişmesi
8. Yoksullukla Mücadele
9. Toprak Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi
10. Tatlı Su Kaynakları Yönetimi
11. Kıyı Bölgeleri ve Denizlerin Sürdürülebilir Yönetimi
12. Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
13. Katı Atık Yönetimi
14. Tehlikeli Atıklar
15. Sürdürülebilir Kalkınma ile Çevre Yönetiminde Kadınların Rolünün Güçlendirilmesi
16. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Yönetiminde Çocuklar ve
Gençler
17. Gönüllü Kuruluşlar
18. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrenin Korunmasında Yerel Yönetimler
19. Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Sendikalar, İş Dünyası, Bilim ve Teknoloji Dünyası ile Çiftçiler
20. Çevre ve Ticaret

NOTES

Ulusal Gündem 21 İkinci Taslak