İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 41

Book : İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 41

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Skin : 9/41

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2009

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Document Type : Periodical

Book No : 6550

INDEX

TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİ
Dr. Brigitte FRON EBERG, Yönetici ve Profesör, Almanya iş Sağlığı ve Güvenliği Federal Enstitüsü;
Yerleşik Eşleştirme Danışmanı İş Teftişi Sisteminin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi",
Çeviren: Arzu Burcu Tüner Dedeoğlu

TARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
S. Suna AHİOGLU, Kimya Yük. Müh., İSG Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, (İSGÜM)

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞİN GETİRDİKLERİ
Dr. Adnan AĞIR, Şube Müdürü iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

YERALTI KÖMÜR OCAKLARINDA OLUŞAN TEHLİKELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Özen KILIÇ, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü, Adana
Doç. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü, Adana

MAKİNELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAPILANMASI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
M. Atilla BARUTÇU, A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı
PAYANDA iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Bina enerji Yöneticisi

KKD'LERIN 2008 YILI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ
Biolog, Garip EREL, PGD Denetmeni, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

BİR SANAYİ İŞLETMESİNDE ERGONOMIK RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
CCanAYANOGLU, Endüstri Mühendisi, İSO Uzmanı iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, (İSGÜM)

KOT KUMLAMA (TAŞLAMA) SEKTÖRÜ VE NEDEN OLDUĞU SLİKOZ SEKTÖRE YÖNELİK MEVCUT HUKUKİ DÜZENLEMELER Bülent ŞİMŞEK, Tabip
iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, (İSGÜM)

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ETKİNLİKLER