İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 40

Book : İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 40

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Skin : 8/40

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2008

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Document Type : Periodical

Book No : 6549

INDEX

5. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Özlem ÖZKILIÇ, Baş iş Müfettişi,
istanbul Grup Başkanlığı, iş Teftiş Kurul Başkanlığı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ: TÜRKİYE'DEKİ DURUM
Doç. Dr. Nadl BAKIRCI, Marmara Üniversitesi Tıp. Fak. Halk Sağlığı A.D.

METAL İŞ KOLUNDA İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ KAZALARININ MALİYETİ
Engin DEMİR Msc, Metal Teknolojisi, Teknik Öğretmen,
ÇSGB

İŞ KAZALARININ HUKUKİ VE CEZAİ BOYUTU
Unsal ERDEM, Baş iş Müfettişi İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

ELEKTROMANYETİK ALANLAR
N.Gül İNCEKARA, Elektrik - Elektronik Mühendisi, İSG Uzmanı, (İSGGM) Esra ÖZER, Kimya Mühendisi, (İSGÜM)

İŞYERLERİNDE KAYNAK İŞLERİNDEKİ TEHLİKELER ÇEK CUMHURİYETİ UYGULAMALARI
Çiğdem ÜNAL,MakinaMühendisi, (İSGGM)
M. Belgin ÇAĞDAŞ, Kimya Mühendisi, (İSGGM)
NuriVİDİNLİ, Tabip, (İSGÜM)

ÇEK CUMHURİYETİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ VE EKRANLI ARAÇLAR İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
Sakine OVACILI, Fizik MühendisiJSG Uzmanı, (İSGGM)
H.Tülay ALPMAN, EndüstriMühendisi, (İSGGM)
N. Gül İNCEKARA, Elektrik-Elektronik Mühendisi, (İSGGM)

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ETKİNLİKLER