İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 39

Book : İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 39

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Skin : 8/39

Period : 3 monthly

Published Date : Temmuz 2008

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Document Type : Periodical

Book No : 6548

INDEX

JAPONYA'DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ SIFIR KAZA KAMPANYASI ve TEHLİKE TAHMİN EĞİTİMİ (TTE)
Hatice Tülay ALPMAN, MBA, Endüstri Mühendisi,
iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

ENDÜSTRİDE ERGONOMİK DÜZEN
C. Can AYANOGLU, Endüstri Yüksek Müh., İSG Uzmanı,
iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

ENDÜSTRİDE KURŞUNUN KULLANIM ALANLARI
VE KURŞUN MARUZİYETİNİN BELİRLENMESİ - AKÜ İMALATI
İlknur ÇAKAR, Kimya Mühendisi, İSG Uzmanı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

TOZUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEKNİK KORUMA
Burak YASUN, Maden Mühendisi, İSG Uzmanı,
iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ
Nihat EĞRİ, Kimya Yüksek Mühendisi, İSG Uzmanı, iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOŞULLARI İLE STRES DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI PROJESİ
B. ONAL', F.G. GEDİKLİ', O.A. ONAL3, C.C. AYANOĞLU', M. METE', B. ATLI', A. ERSOY', P. OLGUN', N. EKİZ', S. TÜREMİŞA. ÖZTÜRK', N.TAPÇI Ö. TOSYALIM. BERK', R.GÜVEN2
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM}
' iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)2
SB istanbul Göztepe Eğitim ve kastırma Hastanesi'

FİNLANDİYA İŞ SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "KANSEROJENLERE MESLEKİ MARUZİYET HAKKINDA ULUSLARARASI BİLGİ SİSTEMİ" KONULU ÇALIŞMA ZİYARETİ
E.A. KÜRKÇÜ', F. Işık COŞKUNSES', İ. ÇAKAR', B. ATLI', A. ERSOY'
İSG Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)"

DANİMARKA "BAR U&F BRANCH VVORKING ENVIRONMENT COUNCIL EDUCATION AND RESEARCH ARBEJDS MILJO SEKRETARIATET" KURUMUNDA
"İSG ALANINDA EĞİTİM MATERYALİ VE METOTLARININ YERİNDE ANALİZİ VE İZLENMESİ"
Ö. DENİZ ERATAK, Maden Mühendisi, İSG Uzmanı, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
Süreyya KAPUSUZ, istatistikçi, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
Pınar ATABEK, Kimyager, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

ETKİNLİKLER