Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Book : Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-5867-04-1

Published Date : Haziran 2008

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 6511

INDEX

Sunuş
içindekiler
Türk Tabipleri Birliği Hekimlik ve İnsan Haklan Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Hasta Haklan Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam Bildirgesi
Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Toplum Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Hekim Sorumluluğu Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Hekim Hakları Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği İş Bırakma Eylemi Bildirgesi
Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Malpraktis Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Yaşamın Başlangıcı ve Sonuna İlişkin Bildirgeler Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Tıbbi Genetik Veriler Bildirgesi
Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Organ Aktarımlarına İlişkin Erik Bildirge Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Teknoloji Kullanımına İlişkin Bildirge Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Araştırma Etiği Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Hekim-Endüstri İlişkisi Bildirgesi Sonuç Raporu
Türk Tabipleri Birliği Yayın Etiği Bildirgesi Sonuç Raporu
Katılımcılar