Obstetrik ve Jinekolojide Etik Konular

Book : Obstetrik ve Jinekolojide Etik Konular

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 2008

Publisher : Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Language : Turkish

Translator : İsmail Dölen

Document Type : Book

Book No : 6509

INDEX

ÖNSÖZ
Giriş
* FIGO Komitesi-
Üreme ve Kadın Sağlığının Etik Yönleri
KADIN SAĞLIĞI VE SAVUNMASINDA GENEL KONULAR
Çeviri: Op. Dr. Özlem Özdeğirmenci
• KADIN SAĞLIĞI İÇİN OBSTETRİSYEN/JİNEKOLOGLARIN SAVUNUCULAR
OLARAK ROLÜ
KADINA KARŞI ŞİDDET
• TIBBİ OLMAYAN AMAÇLAR İÇİN CİNSİYET SEÇİMİ
• JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK BAKIMDA ETİK ÇERÇEVE
• BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM İLE İLGİLİ İLKELER
• CİNSEL VE ÜREME HAKLARININ ETİKYÖNLERİ
• DOKTOR/HASTA İLİŞKİLERİNDE BAZI ETİK SORUNLAR
• TERMİNAL DÖNEMDEKİ KADINLARLA İLGİLİ ETİK İLKELER
• SIRDAŞLIK, HASTALARİN SAĞLIK HİZMETİ BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
. KADIN GENİTALYASININ KESİLMESİ
• VİCDANİ RED ÜZERİNE ETİK İLKELER
• OBSTETRİSYEN JİNEKOLOGLARIN MESLEKTAŞLARINA KARŞI PROFESYONEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GENETİK VE PREEMBRİYO ARAŞTIRMA KONULARI
Çeviri: Uz. Dr. Özgür Çınar
.İNSAN KLONLAMASI
• İNSAN GENLERİNİN PATENTLENMESİ
. EMBRİYO ARAŞTIRMAS
• GAMETVE EMBRİYOLARIN SATILMASINDA ETİK YÖNERGELER
• İNSAN GENLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA ETİK YÖNERGELER
• İNSAN ÜREMESİ İÇİN GENETİK MATERYAL BAĞIŞLANMASI
• TEDAVİ EDİCİ KLİNİK UYGULAMALAR İÇİN EMBRİYOYA DA FETÜS 43 DOKULARININ KULLANIMI İÇİN YÖNERGELER
• ERİŞKİNDE BAŞLAYAN HASTALIK İÇİN GENETİK YATKINLIĞIN ARAŞTIRILMASI
KONSEPSİYON VE REPRODÜKSİYONLA İLGİLİ KONULAR
Çeviri: Op. Dr. E. Seda Güvendağ Güven
• ÇOĞUL GEBELİKLER KONUSUNDA ETİK İLKELER
.BİLİNEN VERİCİDEN GAMET BAĞIŞININ ETİK YÖNLERİ (DİREKT BAĞIŞ)
.TAŞIYICI ANNELİK
.FETÜS HASTALIKLARININ PRENATALTANISI İLE İLGİLİ ETİK KONULAR
.HIV ENFEKSİYONU VE ÜREME İLE İLGİLİ ETİK YÖNLER
.HIV ve FERTİLİTETEDAVİSİ
.KADINDA OOSİT VE ÖVERKRYOPREZERVASYONU İLE İLGİLİ
ETİK KONULAR
.İATROJENİK VE KENDİ İSTEĞİYLE OLUŞTURULAN İNFERTİLİTE ÜZERİNE
.ETİK İLKELER
GEBELİK VE MATERNAL/FETAL KONULAR
Çeviri: Op. Dr. Eylem Ünlübilgin

.BEKLENMEYEN ANİ MATERNAL ÖLÜMLERLE İLİŞKİLİ GEBELİKLERİN
YÖNETİMİNE İLİŞKİN ETİK İLKELER
.TIBBİ OLMAYAN NEDENLERLE YAPILAN SEZARYEN DOĞUMLARLA İLGİLİ
ETİK GÖRÜŞLER
.FETÜSÜN İYİLİK HALİ İÇİN GEREKLİ MÜDAHALELERLE İLGİLİ ETİK İLKELER
.GEBELİĞİN TANIMI
.CİDDİ MALFORMASYONLU FETÜSLERİN YÖNETİMİNDEKİ ETİK GÖRÜŞLER
.PRENATALTANIYI TAKİBEN GEBELİĞİN SONLANDIRILMASINDAKİ ETİK
GÖRÜŞLER
.ANENSEFALİ VE ORGAN TRANSPLANTASYONU
.OBSTETRİK FİSTÜLLERDE ETİK KLAVUZLAR
.GÜVENLİ ANNELİK

YENİDOĞANLARLA İLGİLİ KONULAR
Çeviri: Op. Dr. Sevgi Koç

.KORDON KANI TOPLANMASI İLE İLGİLİ ETİK İLKELER
.YENİDOĞANIN CANLANDIRILMASINDAN ETİK İLKELER
.ŞİDDETLİ DERECEDE MALFORMASYONLARI OLAN YENİDOĞAN
İNFANTLARIN YÖNETİMİNDEKİ ETİK İLKELER

KONTRASEPSİYON VE ABORTUSTA SORUNLAR
Çeviri: Op. Dr. Gülay Beydilli

.STERİLİZASYONDA ETİK DÜŞÜNCELER .
.ANTİ-PROGESTİNLERİN KULLANIMI HAKKINDA ETİK DÜŞÜNCELER
.KADIN İÇİN KONTRASEPTİF YÖNTEMLERİN SUNULMASININ ETİK YÖNLERİ
.TIBBİ OLMAYAN NEDENLERLE İNDÜKLENEN ABORTUSUN ETİK YÖNLERİ
.ACİL KONTRASEPSİYON İLKELERİ

SAĞLIKTA REKLAM VE PAZARLAMA SORUNLARI
Çeviri: Op. Dr. Leyla Çakır

.REKLAM VE PAZARLAMA İÇİN ETİK ZEMİN
.ENDÜSTRİ İLE HEKİM İLİŞKİLERİ İLKELERİ
.VVEBTE TIBBİ BİLGİLENDİRME VE REKLÂM KONUSUNDA ÖNERİLER

.TIP EĞİTİMİNDE ETİK KONULAR
Çeviri: Op. Dr. Leyla Çakır

.TIP EĞİTİMİNDE ETİK KONULAR: ÖDÜLLER VE ÖDEVLER
.EĞİTİM VE EHLİYETLERİN (DİPLOMA, KİMLİK KARTI) REKLAMIYLA İLGİLİ ETİK KONULARDA PRENSİPLER

DEĞİŞEN İLKELER
EK
Çeviri: Doç. Dr. İsmail Dölen, Op. Dr. Özlem Özdeğirmenci
.ÖNERİLEN VE YENİ KABUL EDİLEN FİGO GÖRÜŞÜ

NOTES

Figo Komitesi Üreme ve Kadın Sağlığında Etik Görüşler Çalışması olup dilimize çevrilmiş bir kitaptır.