AB Müktesebatı Uluslarası Semineri: ''İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre''

Book : AB Müktesebatı Uluslarası Semineri: ''İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre''

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-47-5

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6507

INDEX

SUNUŞ
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ferhat İLTER
TİSK Genel Sekreter Yardımcısı
Dr.Gülden TÜRKTAN
TUSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı
BİRİNCİ OTURUM:
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki AB Direktifleri ve Müktesebatın Üstlenilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Oturum Başkanı : Doç.Dr.Levent AKIN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Konuşmacı: Jyrki HOLLMEN
Finlandiya Sanayi ve İşveren Konfederasyonu
Kıdemli Hukuk Danışmanı İKİNCİ OTURUM: Kurumsal Yapı ve Uyum Maliyeti
Oturum Başkanı : Doç.Dr.Süleyman BAŞTERZİ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Konuşmacı: DrJudit NOSZTRAI
Macar İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu Uzmanı
ÜÇÜNCÜ OTURUM: Sınai Emisyonlar
Oturum Başkanı : Prof.Dr.Nahit TÖRE
Çankaya Üniversitesi 1İBF Öğretim Üyesi
Konuşmacı: Jens Ulrik JENSEN
Danimarka Sanayi Konfederasyonu Danışmanı
lavier RODRIGUEZ
İspanya İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çevre Komisyonu Üyesi
DÖRDÜNCÜ OTURUM: REACH ve Atık Yönetimi
Oturum Başkanı: Dr.Erol ÖZENSOY
SEİS Başkan Yardımcısı ve KİMETSAN Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacı: Javier RODRIGUEZ
İspanya İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çevre Komisyonu Üyesi
Jens Ulrik JENSEN
Danimarka Sanayi Konfederasyonu Danışmanı

NOTES

26-27 Haziran 2008