Kamu-İş 11/1

Book : Kamu-İş 11/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 103-4995

Skin : 11/1

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2009

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6490

INDEX

Prof.Dr.Fevzi DEMİR Ars.Gör.Gönenç DEMİR
İşçinin Sadakat Borcu ve Uygulaması
Yrd.Doç.Dr.S.Alp LİMONCUOGLU
İşçi Maaşına Konan Haczin İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep Teşkili (Karar İncelemesi)
Yrd.Doç.Dr.tştar (URHANOĞLU) CENGİZ
İşyeri Sendika Temsilcilerinin Feshe Karşı Korunması
Serkan ELMAS
Türk İş Hukukunda İkale
öğr.Gor.Dr.Fatih YILMAZ
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Okul Eğitiminin önemi: Modern Örnekler Işığında iş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde Uygulanabilirliği
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Şeyda DOĞAN
İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı İle
Çalışma İlişkilerine Etkiler
Dr.Meltem GÜNGÖR
Duygusal Emek Kavramı: Süreci ve Sonuçları
Yrd.Doç.Dr.M.Nedim BAYUK
Özel Gün ve Haftaların Tüketim Üzerindeki Etkileri
Hasan DURSUN
Ticari Sır, Banka Sırn ile Müşteri Sırrının Açıklanması Suçlarına Genel Bir Bakış

NOTES

İş Hukuku ve İktisat Dergisi