Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları

Book : Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1979

Publisher : Birleşmiş Milletler Türk Derneği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6488

INDEX

ÖNSÖZ...... ................ ........................... IV
BÖLÜM - I : Birleşmiş Milletler însan Haklan ile ilgili çalışmalarının Kökeni ve Kavramı............ 1
BÖLÜM - II : İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler ...... 16
BÖLÜM - III : Ayırımların Ortadan Kaldırılması ......... 55
BÖLÜM - IV : Erkek - Kadın EEşitliğinin Sağlanması ...... 75
BÖLÜM- V : însan Haklarının Gerçekleştirilmesi ......... 107
BÖLÜM - VI : însan Haklarının Korunması............... 119

NOTES

Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları Sayı: 4