II. İstihdam Haftası Tebliğleri 1992

Book : II. İstihdam Haftası Tebliğleri 1992

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1992

Publisher : İş ve İşçi Bulma Kurumu

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6486

INDEX

Sayfa No.
I. AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMALARI......................................11
* İİBK Genel Müdürü M. Nuri ASLAN.................................13
* Devlet Bakanı Mehmet KAHRAMAN................................15
* Türk - İş Genel Başkanı Şevket YILMAZ...........................19
* TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Refik BAYDUR................25
* TESK Temsilcisi Alev GÜNAL..........................................29
E. TEBLİĞLER.............................................................................31
L ANKARA............................................................................33
* "İstihdamın Geliştirilmesinde Küçük Ölçekli Kendi İşini Kurma Projeleri Modeli" konulu konferans
Dr. AliBALAMİR...............................................................35
* "İstihdamın Geliştirilmesi ve İşsizliğin Önlenmesi"
konulu panel..........................................................................53
* Kısmi Süreli Çalışma
Prof. Dr. Metin KUTAL......................................................55
* Türkiye'de İşsizliğin Yapısal Özellikleri
Prof. Dr. Gülten KUTAL.....................................................61
* Yeni Teknolojilerin İstihdama Etkileri Üzerine Notlar
Doç. Dr. Kuvvet LORDOĞLU............................................67
* İstihdam ve İstihdam Politikaları Üzerinde Vergi ve Vergi Benzerlerine İlişkin Politikaların Etkileri Eski Hesap Uzmanı Yeminli Müşavir
Mehmet Feridun ÖKTEN....................................................73
2. İZMİR..............,...................................................................79
* "İstihdam Politikası ve İşsizlik Sigortası" konulu panel.......81
* Prof. Dr. Adnan GÜLERMAN............................................83
* Günümüzde İşgücü Piyasasının Özellikleri, Sorunları ve İstihdam Politikaları
Doç. Dr. Meryem KORAY..................................................87
* Batı Ülkelerinde İşsizlik Sigortası
Prof. Dr. Fevzi DEMİR......................................................111
• Türkiye İçin Uygulanabilir İşsizlik Modeli
Doç. Dr. Ali Nazım SÖZER..............................................139
• İşsizlik Sigortasının Finansmanı
Yrd. Doç. Dr. Sevda TAŞTEKİL......................................157
3. BURSA..............................................................................171
• "İstihdamın Ekonomik, Kuramsal ve Beşeri Yönleri" konulu toplantı...................................................................173
• Prof. Dr. Özer SERPER.....................................................175
• Meslek Seçiminde ve İşe Almada Uygulanan Teknikler Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU..................................177
• Enflasyonla Mücadele ve İşsizlik Sorunu
Prof. Dr. İlker Parasız........................................................ 179
• İstihdam Probleminin Çözümünde Tarafların Sorumlulukları
Doç. Dr. Yusuf ALPER.....................................................185
4. KONYA.............................................................................197
• "Konya Yöresinde İstihdama Yönelik Projelerin Üretilebilirliği" konulu toplantı.........................................199
• Türk - İş Bölge Temsilcisi Kemal ALADAG....................201.
• Konya Sanayisinin Durumu
Konya Sanayi Odası Başkanı Rıfat SAĞLAM..................205
• Esnaf-Sanatkarlar ve İstihdam Esnaf-Sanatkarlar Dernekleri Birlik Başkanı
Ali KILINÇ........................................................................209
• "Türkiye'de İşsizlik Sigortasının Uygulanabilirliği"
konulu toplantı...................................................................213
• İstihdam, Konya İlinde İstihdam ve İstihdamda Karşılaşılan Güçlükler
Doç. Dr. Mahmut TEKİN..................................................215
5. ELAZIĞ.............................................................................221
• "İstihdam ve İşsizlik" konulu toplantı................................223
• İstihdam ve İşsizlik Sorununun Çözümünde Uluslararası İşgücü Akımları
Yrd. Doç. Dr. Özgen SOMUNKIRAN..............................225
6. ADIYAMAN.....................................................................237
• "Adıyaman'da İstihdamın Artırılması ve Korunması ve İşsizliğin Azaltılması için Alınması Gereken Tedbirler" konulu sempozyum............................................................239
• GAP ve İstihdam
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı, H.Yusuf ÇELEBİ....................241
• Adıyaman Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili
M. Nuri YENİGÜN...........................................................243
• İİBK Adıyaman Şube Müdürlüğü Şefi,
Mehmet AKBAY...............................................................245
• Kurumumuzun Yeniden Yapılanma Çalışmaları
• İİBK Başmüfettişi, Metin AVCIOĞLU.............................251
• Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı
Aziz BAKIR.......................................................................277
• Gelişmekte Olan Ülkelerde İstihdam Sorunu ve Çözüm Önerileri
Öğretim Görevlisi, Mehmet KAYGUSUZOĞLU.............283
• İİBK Adıyaman Şube Müdür Vekili, Bekir KAPAR.......291
• Mesleki Eğitimde İstihdamın Yeri ve Önemi
Adıyaman Ticaret Lisesi Müdürü, Halit DOLAŞ..............303
7. ADANA.............................................................................307
• "İş ve İşçi Bulma Kurumunun Yeniden Yapılanması" konulu toplantı................................................................... 309
• Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet UYAR....................................................................311
• Türk Serbest Bölgecilik Fikrinin Bölgesel İstihdama Katkıları
Mersin Serbest Bölge Müdürü, Muzaffer AYSUN...........315
• İİBK Adana Şube Müdürü, Muzaffer DURMUŞ..............319
• İİBK İçel Şube Müdürü, Tahsin GÜVEN.........................327
• "Çukurova'da İstihdam Sorunları ve İşsizlikle Mücadelede Kurumsal Yapı" konulu toplantı........................................333
• Prof. Dr. İlhan YÜCEL.....................................................335
• İİBK Adana Bölge Müdürü, O. Akın BİNGÖL................337
• İİBK Adana Şube Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanı Haşim MEYDAN......................................................... 345