Çimento İşveren - Cilt: 23 Sayı:4

Book : Çimento İşveren - Cilt: 23 Sayı:4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 2009

Publisher : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6461

INDEX

MAKALE-I: İş Hukukunda İhtirazı Kayıt/ Kayıtsızlık Problemi
MAKALE-II: Yolsuzluğun Büyüme Üzerindeki Etkileri ve Yolsuzluğu Önleme Stratejileri
MAKALE-III: Davranış Odaklı Saha Oditlerinin Risk Analizine Yansıtılması
HUKUK
MEVZUAT
SENDİKADAN HABERLER
ÇAİK HABERLER
İSG HABERLERİ
FABRİKA HABERLERİ
DİĞER HABERLER
İSTATİSTİK
KİTAP