Mühendis ve Makina/ Sayı:592

Book : Mühendis ve Makina/ Sayı:592

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3402

Period : monthly

Published Date : Haziran 2009

Publisher : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6457

INDEX

YENİ ÜRÜN
ETKİNLİK TAKVİMİ
MİEM
KONGRE: İŞ Sağlığı ve Güvenliği Piyasalaştırılıyor
BÜYÜTEÇ: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Gözden Geçirilmeyi Bekliyor
PERİYODİK KONTROLLER: İş Güvenliği Alanında Yapılan Periyodik Kontroller ve Akreditasyon Süreci
İŞ KAZALARI: İş Kazalarının Nedenleri ve Maliyeti
MEVZUAT: Kişisel Koruyucu Donanım
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
SEKTöREL: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Gevenliği
GÜNCEL: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yaşanan SorUnlar
MEVZUAT: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Değerlendirilmesi
BİR GÖRÜŞ: Günüllü Bilgi Deneyim Paylaşımı
MESLEK HASTALIKLARI: İş Yerinde Meslek Hastalıkları Tanı ve Korunma Yollan
MAKALELER
► Kaynak Tekliği Uygulamalarında İş Güvenliii
► İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Etkili Eğitim Taşanım ve Eğitim Etkiıliğiıi Değerlendirme
► Patlama ve Patlamadan Korunma Dokümanı
► İş Sağlığı ve Güvenliği Performans ölçümü ve İzleme