Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni/ Sayı:21

Book : Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni/ Sayı:21

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Aralık 1989

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6454

INDEX

İşkence gördüm
Bundan böyle hekimler muayene ve tedavi edecekleri hastaların kimliğini ve sabıka kaydını soruşturucak, "sabıka kaydı yoktur" belgesini gördükten sonra muayene edecekler. Dr. Abdullah Boical'ın mektubu
Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
TTB sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda rapor yayınladı. TTB, sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin nedenlerini ve bu durumun düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri açıkladı.
Yasa yeniden ısıtılıyor
Bir türlü uygulamaya sokulamayan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası yeniden ısıtılarak ortaya çıkarıldı. TTB yasanın tümüne karşı.
Taramanın bir günü
Çankaya'nın tepesinden Cudi'nin eteklerine 55 milyonu bir yılda tarıyoruz. Rutin hizmetlerin durdurulması pahasına hem de. ATO Pratisyen Hekim Komisyonu, taramanın bir gününü sizler için izledi.
Hekim mi, anketör mü?
Yetkililer halkın gözünde "ayaklarına dek doktoru götürmüştür" Onların işibitmiştir, gerisi doktorundur. Hekimlere düşense anketörlük, değil hekimlik yapmaktır. Taramaya katılan hekimlere TTB Pratisyen Hekimler Kolu'nun çağrısı
Şeker değil, şükür bayramı
1989 Türkiye'sinde bir tıp fakültesi ders kitabı. Adı: Biyokimya 1. Yazarı: Prof. Dr. Münip Yeğin. Kitabı açıklamaya gerek yok, alın okuyun.