Bursa Tabip Odası Bülteni Sayı:12

Kitap : Bursa Tabip Odası Bülteni Sayı:12

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri : Bursa

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Ağustos 1990

Yayıncı : Türk Tabipleri Birliği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 6451

İÇİNDEKİLER

• Göreve başlarken
• Nasıl bir tabip odası?
• Adli hekimliğe bakış
• Tabip Odası seçimleri, demokrasi ve hekimler
• Klinik kapatanlar!.. Ayağa kalkın
• Dünden bugüne sağlık taraması
• Düşünce açıklamaya çağrı
•İşyeri Hekimliği
• Asgari ücret çizelgesi
• Basından
• Yeni dönemde Bufsa Tabip Odası Yönetim Kurulu çalışmaları
• Ucuz ilaç kampanyası
• Genel sağlık sigortasına gidilirken
• TTB 38. Büyük Kongresi
• Gelişen hekim hareketi ve geleceği üzerine
• Merkez sağlık ocaklarında sorunlar