Bursa Tabip Odası Bülteni Sayı:12

Book : Bursa Tabip Odası Bülteni Sayı:12

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Bursa

Period : monthly

Published Date : Ağustos 1990

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6451

INDEX

• Göreve başlarken
• Nasıl bir tabip odası?
• Adli hekimliğe bakış
• Tabip Odası seçimleri, demokrasi ve hekimler
• Klinik kapatanlar!.. Ayağa kalkın
• Dünden bugüne sağlık taraması
• Düşünce açıklamaya çağrı
•İşyeri Hekimliği
• Asgari ücret çizelgesi
• Basından
• Yeni dönemde Bufsa Tabip Odası Yönetim Kurulu çalışmaları
• Ucuz ilaç kampanyası
• Genel sağlık sigortasına gidilirken
• TTB 38. Büyük Kongresi
• Gelişen hekim hareketi ve geleceği üzerine
• Merkez sağlık ocaklarında sorunlar