Batı Almanya'daki Türk İşçileri ve Sorunları

Book : Batı Almanya'daki Türk İşçileri ve Sorunları

Author : * Nermin Abadan-Unat

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 1964

Publisher : TSPCAN - The Turkish Society for The Prevention of Child Abuse & Neglect

Document Type : Book

Book No : 645

INDEX

Endüstrileşme ve sosyal değişime
Sosyal ve kültürel alanda değişme - Yeni ekonomik imkânların aranması - Yabancı bir kültürü benimseme -
Araştırmada kullanılan metod ve materyel
Yazılı kaynaklar - Açık mülakatlar - Tarama -
Almanya'daki yabancı işçilerin genel dağılımı
Sektör, anavatandaki bölgeler, cinsiyet, yaş, meslek esaslarına göre yabancı isçilerin dağılımı
Türk işçisi ile Almanya'da meşgul olan kamu kuruluşları
Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu - Alman Sendikalar Birliği - Türk - Danış - Türk işçi dernekleri ve federasyonu
Almanya'daki Türk işçi nüfusunun özellikleri
Süresiz nüfus hareketleri - Türkiye içinde göç hareketleri -Türkiye dışındaki göç hareketleri - Almanya'ya gitme usulleri - Almanya'daki Türk işçi nüfusunun özellikleri
Türk işçilerinin sosyo - ekonomik statUsü
Dikey hareketlilik - Türk işçilerinin Almanya'daki meslekî dağılımı - İşçilerin çıraklık ve meslekî eğitim durumu -İşçilerin tercih ettikleri iş nevileri
İşçilerin yaklaşık gelir - Gideri
Ortalama aylık gelir - Ortalama aylık gider - Ortalama aylık ve yıllık tasarruf
İşçilerin kazançlarını değerlendirme yolu
Ailelerine para gönderme durumu - Tasarruf eğilimleri -Asgari geçim haddi - Eşya satmalına eğilimleri - İşçilerin oturdukları mesken nevileri
İşçilerin mesken durumu
Endüstri hayatı karşısında Türk işçileri
İş çevresi - Yapılan işin mahiyeti - İşten duyulan memnunluk - Ücretlerden duyulan memnunluk - Grup morali -Üst, alt münasebetleri - Çalışma sözleşmelerinin uygulanışı - İş kazaları - İş değiştirmek (Turnover) - İlerlemek imkânlraı - işverenin ücret dışı teşvik faaliyetleri -İşçi ve meslekî eğitim
İşçilerin sendikalar, konsolosluklar ve işçi teşekküllere karşı tutumları
Sendikalaşma - Konsolosluklar - Türk - Danış Teşkilâtı -Türk işçi dernekleri üyelik
işçilerin serbest zaman faaliyetleri
«Aktif» ve "Pasif" serbest zaman faaliyetleri - Ziyaretler -Okuma - Yıllık tatil - Zararlı faaliyetler - İçki, kumar, ehliyetsiz otomobil kullanma
Kütle haberleşme vasıtalarının tesirliliği
İşçilerin radyo - Televizyon - Gazeteleri takip şekilleri
İşçiler ve Alman toplumu
Erkek - Kadın münasebetleri - Alman aile hayatı ve çocuk terbiyesi hakkındaki görüşler
Dinî inanç ve vaziyet alışları
Teşkilâtlı ve resmî dini faaliyetler - Dinî vaziyet alışlar İşçilerin istikbal projeleri
İşçilerin Almanya'da umduklarını gerçekleştirme oranı -Hayatta yapmak istedikleri - Aile kurma ile ilgili tasavvurlar - Almanya'da kalma niyetleri
İşçiler ve Anavatan
Memlekete dönünce iş bulma kolaylığı - Dönüşten sonra yapmak istedikleri işler - Ödenilen hususlar
Kadın işçiler
Almanya ve diğer yabancı ülkelerde çalışan Türk işçiler konusunda teklifler
Dış ülkelerde çalışacak işçilerle ilgilenecek personele uygulanacak eğitimin ana hatları
Almanya'da yapılan taramanın uygulandığı firma ve şehir-lerin listesi
Almanya'daki Türk işçilerine uygulanan soru kâğıdı ......