Dışgöç Öyküsü

Book : Dışgöç Öyküsü

Author : * Ali S. Gitmez

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 1979

Publisher : Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.

Document Type : Book

Book No : 641

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖNSÖZ
SUNUŞ
I. YURTDIŞINA EMEK GÖÇÜ
? öykünün başı :
el kapıları
İşe, ekmeğe koşanlar :
dışgöç öyküsü - kısa kısa, sayılarla
Dışgöç üstüne :
basında dışgöç - dışgöç, bitmemiş öykü - ...ve yeniden yemen çölleri
II. GÖÇMENLER VE BOZULAN DENGE
Seçilip gidenler ve kalanlar
el kapılarına doğru (I) - el kapılarına doğru (II)
Geride bırakılanlar
gidenler ve kalanlar - alamancı ailede ilişkiler - geride bırakılan aile (I) -geride bırakılan aile (II)
m. KONUK EMEKÇİLER
Konuk işçi
yurtdışındaki Türk işçileri - konukluk yılları
Avrupa'nın konuk köleleri
yeni tür kölelik - ..ve çekilmez yaşam koşullan
IV. DIŞGÖÇLE GELEN
Gerçekleşen umutlar
göçten beklenen - dışgöçün getirdikleri
Dışgöçün gözlenebilir etkileri
genel ekonomik etkiler - işgücü göçünün yolaçtığı düzenlemeler
devlet siyasasında dışgöç
Dışgöçten arta kalan, işçi çocukları
geride kalanlar ve dışardakiler - yurtdışında ikinci kuşak
V. DIŞGÖÇ GERÇEĞİ KARŞISINDA
Uluslararası ekonomik denge ve uluslararası işgücü akımı
ekonomilerarası dengeye katkısı açısından dışgöç - alıcı merkez ülkeler açısından dışgöç - işgücü göçü veren ülke, Türkiye örneği -yeni uyumlar : dönen işçiler Sonuca doğru
uluslararası sermayenin yeni seçeneği - bağımlılaşan ekonomi ve olumlu bileşimler
DİPNOTLAR
KAYNAKLAR
EKLER (Çizelgeler)
Ek I : sayılarla yurtdışı göçü
Ek II: 1975 "dönenler" araştırması sonuçları