Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni/ Sayı:26

Book : Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni/ Sayı:26

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Period : bimonthly

Published Date : Şubat 1991

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6373

INDEX

Kişi/hasta hakları
"Hasta/hekim ilişkilerinin temeli ve belirleyicisi olan kişi hakları genel anlamda kişinin kendi kendine karar verebilmesine dayalıdır." Dr. Füsun Sa yek'in yazısı 3. sayfada.
Tabip Odaiarı ve kadın hekimler
Dr. Nuriye Ortaylı kadın hekimlerin Ta bip Odalarındaki konumunu ele alı yor. 4. sayfada.
Ucuz İlaç Değil, Ucuz Tedavi
Sağlık harcamalarının önemli bir bölümü ilaç alanındadır. Çeşitli ülkeler, bu harcamaları azaltmak için çeşitli yön temler deniyorlar. Dr. Füsun Sayek'in yazısı 5. sayfada.
İlaç Sorunu ve Biyo-Yararlanım İlacın fiyatı ile etkenliği ve biyoyararlanı-mı arasındaki ilişki. Prof. Dr. F. Can kat Tulunay'ın yazısı 7 sayfada.
İki toplantı sonrasında bir değerlendirme
Genel Yönetim Kurulu toplantılarının bir değerlendirmesi. Doç. Dr. Recep Ak-dur'un yazısı 8. sayfada.
Sürekli Tıp Eğitimi
Türk Tabipleri Birliği ve sürekli tıp eğitimi konusunu Prof. Dr. Necati Dede-oğiu ele alıyor. 10. sayfada.
"Savaş ve savaş hali bahane edilerek yaratılan psikolojik savaş ortamına hayır!" Türk Tabipleri Birliği'nin savaş yanlısı girişimlere tepkileri 12. sayfada.
"Sağlık personeli tehcirine son!" 14. sayfada
Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Kuruldu. 19. sayfada.
Türk Tabipleri Birliği bünyesindeki kol etkinliklerinden... 23. sayfada.
Hekimin Kitaplığı
Hekimlerin kitaplığında bulunmasında yarar olan yeni yayınlar. 31. sayfada.

NOTES

Sayı:26, Ocak-Şubat 1991