Yıl Ortasında Ekonomik Durum(İşveren özel sayısı)

Book : Yıl Ortasında Ekonomik Durum(İşveren özel sayısı)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Booklet

Book No : 6365

INDEX

I- SON YILLARDA VE 2006NIN İLK YARISINDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER
1.Büyüme
2. Enflasyon
3. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
4. Kamu Maliyesi
5. İstihdam
II- SON DALGALANMA VE ETKİLERİ
1. Dalgalanmanın Nedenleri
2. Dalgalanmanın İlk ve Muhtemel Etkileri III- GELECEĞE BAKIŞ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
EK TABLO: Başlıca Ekonomik Göstergeler 2002-2006

NOTES

Bu kitapcık TİSK Araştırma Servisi tarafından hazırlanmış olup, İŞVEREN dergisi Temmuz/2006 sayısının özel ekidir.