Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri

Book : Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2006

Publisher : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6363

INDEX

Önsöz
Giriş
a) Ahilik Kültürü,
b) Ahi Evran,
c) Gedik Teşkilatı
d) Cumhuriyet Döneminde Esnaf-Sanatkâr Örgütlenmesi ve TESK
e) TESK'in Organları ve Yönetimi,
TESK'in Kuruluş Amacı
a) TESK'in Çalışma Konuları
b) TESK ve Alt Teşkilatı Örgütlenme Şeması
TESK'in Ulusal ve Uluslararası ilişkileri
a) Yönetiminde Yeraldığı Ulusal Kuruluşlar
b) Temsil Edildiği Ulusal Kurullar
c) Üyesi Olduğu ve Yetkili Organlarında Temsil Edildiği Uluslararası Kuruluşlar
d) Yakın ilişkide Bulunduğu Ulusal Düzeydeki Yabancı Kuruluşlar
a) Esnaf-Tacir Ayrımında Eskimişlik
b) Bağımsız Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Faaliyet Gösterilmesini Engelleyen Müdahaleci Kamu Denetimi
a) Esnaf ve Sanatkârların Desteklenmesine İlişkin Araçlardaki Yetersizlik
b) Hiper ve Grosmarketler
c) Kredi-Finansman Sorunu
d) Vergi Sorunu
e) Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele
f) Sosyal Güvenlik
g) Mesleki Eğitim h) istihdam
i) Mevzuat
j) Küçük Sanayi Siteleri
k) Dış İlişkiler
I) Diğer Konular
Sonsöz