İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları - Kuruluşu Görevleri Çalışma Usul ve Esasları İşyerinin Pratik Eğitime Uygunluk Raporunun Doldurulması

Book : İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları - Kuruluşu Görevleri Çalışma Usul ve Esasları İşyerinin Pratik Eğitime Uygunluk Raporunun Doldurulması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ekim 1999

Publisher : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 6362

INDEX

1. Giriş
2. Çocuk İşçiliği Sorunu
3. Kanuni Dayanak
4. Pratik Eğitim Yapılacak İşyerlerinin Belirlenmesi
5. Oda işyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu
6. Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu ( BİDDG )
7. Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu
8. İDDG'lerin Çalışma Usulleri ile İlgili Diğer Hususlar
9. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Hususlar
10. Çırakların Korunmasına Yönelik Mevzuat
11. İşyerinin Pratik Eğitime Uygunluk Raporunun Doldurulmasında Dikkat edilecek Hususlar

NOTES

Bu kitapçık Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve TESK' in ortak yayınıdır.