Türk-İş Kadın Sendikacılar Kurultayı

Book : Türk-İş Kadın Sendikacılar Kurultayı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 1995

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Booklet

Book No : 6356

INDEX

- Kurultay Sonuç Bildirgesi
- Çalışma Grup Raporları
İstihdam ve Kadın
Sağlık ve Kadın
Analığın ve Aile Sorumluluğu Olan İşçilerin Korunması
Yasalarda Kadına Karşı Ayrımcılık
Kadının Sendikal Faaliyetlere Katılımı
Özelleştirme, İstikrar Programı ve Kadın
Eşit Fırsat ve Muamele
- İstatistiklerle Türkiye'de İşgücü ve Kadın
- Kadına İlişkin Temel Uluslararası Çalışma Standartları. Bir Özet.

NOTES

Bu kitapçık,4-5 Eylül 1995 yılında İstanbul'da Türk-İş Kadın İşçiler Bürosu tarafından hazırlanan sempozyumu içermektedir.