Çalışan Çocuklar ve Genç İşçilerin Sorunları Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu

Book : Çalışan Çocuklar ve Genç İşçilerin Sorunları Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1995

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 6355

INDEX

SUNUŞ—
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Mustafa KUNDAKÇI TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisi
ErtanÜLKÜ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Abdülhallk BERBER
ÇSGB Müsteşar Yardımcısı
Kutlu AKTAŞ . İzmir Valisi
Salih KILIÇ
TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri
Kubilay ATASAYAR
TİSK Genel Sekreteri
RüçhanIŞIK
ILO Türkiye Temsilcisi
BİRİNCİ OTURUM : "İŞ HUKUKUNDA ÇOCUK İŞÇİLER"
Oturum Başkanı: Turan AYBER
TEKGIDA-İŞ Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi
Birinci Tebliğ : Prof Dr. Fevzi DEMİR
9 Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü
İkinci Tebliğ : Doç. Dr. İrfan YAZMAN
TESAR Müdürü
BİRİNCİ OTURUMUN PANELİ:
Muzaffer DELİCE
ÇSGB Baş İş Müfettişi
Ali ONAT
İzmir MEKSA Projeler Başkanı
Av. Arda SAYLAN
TÜRK-İŞ Hukuk Danışmanı
İKİNCİ OTURUM: " ÇOCUK İŞÇİLERİN KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER"
Oturum Başkanı: Mazhar KARABULUT
TES-İŞ İzmir. 1 Nolu Şube Başkanı
Birinci Tebliğ : Doğan KESKİN
ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
İkinci Tebliğ : Doç. Dr. İsmail TOPUZOĞLU Emekli öğretim Üyesi
İKİNCİ OTURUMUN PANELİ:
Aylin GÖÇER
ILO-IPEC Ulusal Koordinatörü
Doç. Dr. Gürhan FİŞEK FİŞEK Enstitüsü Müdürü
Bülent PİRLER
TİSK Genel Sekreter Yardımcısı
Özcan KARABULUT
TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar Bürosu Müdürü
ÜÇÜNCÜ OTURUM : "GENÇ İŞÇİLERİN İSTİHDAMI"
Oturum Başkanı: Özer ÇAKIR
YOL-İŞ İzmir 1 NoMu Şube Başkanı
Tebliğ : Prof. Dr. Meryem KORAY
9 Eylüi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü
ÜÇÜNCÜ OTURUMUN PANELİ:
Turgut SOLAK
İİBK İzmir Bölge Müdür Yardımcısı
Yılmaz ÖNKAHRAMAN
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Vekili
Dilek UZUNDEMİR
İzmir MEKSA Projeler Başkan Yardımcısı
Ersen GÖRGÜN
BELEDİYE-İŞ İzmir 1 No'lu Şube Başkanı
DÖRDÜNCÜ OTURUM : "GENÇ İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİM SORUNLARI "
Oturum Başkanı: Mustafa ÖZTAŞKIN
PETROL-İŞ Aliağa Şube Başkanı
Tebliğ : Doç. Dr. Nükhet AYAZ
9 Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi
DÖRDÜNCÜ OTURUMUN PANELİ:
Mehmet ÖZTÜRK
MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Necati BALTA
TÜRK-İŞ Eğitim Uzmanı
Nihat OLCA .
TÜRK-İŞ Manisa İl Temsilcisi
Dr. Tunç DEMİRBİLEK
9 Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü
BEŞİNCİ OTURUM : "GENÇ İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI VE
SAĞLIK-GÜVENLİK RİSKLERİ"
Oturum Başkanı: Sabahattin DERTLİ
Birinci Tebliğ: Prof. Dr. Ayten EGEMEN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İkinci Tebliğ : Doç.Dr.Ali Nazım SÜZER
9 Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi
BEŞİNCİ OTURUMUN PANELİ:
Yıldız ÜNER
İSGÜM Adana Bölge Laboratuar Şefi
Av. Avni YAZICI
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı
Sibel BAYÇIN
CSGB Bas İs Müfettişi
SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRİSİ

NOTES

Türk-İş Çalışan Çocuklar Bürosu tarafından hazırlanmıştır.