Çocuk İşçiliği ile Mücadele: İş Müfettişleri İçin El Kitabı

Book : Çocuk İşçiliği ile Mücadele: İş Müfettişleri İçin El Kitabı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-082-4

Published Date : 2004

Publisher : T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Language : English

Translator : Metin Çulhaoğlu

Document Type : Book

Book No : 6348

INDEX

Önsöz
Teşekkür
Giriş
Kısım 1. Çocuk işçiliğiyle ilgili gerçekler
1.Bölüm. Çocuk işçiliği konusunun kapsamı ve niteliği. 2. Bölüm.Uluslararası ve ulusal yasalar
Kısım II. Sorunlar ve çözüm girişimleri
3. Bölüm. Çocuk işçiliğinin etkili biçimde denetlenmesinde karşılaşılan güncel sorunlar
4. Bölüm. Gelecek vadeden yeni yaklaşımlar
Kısım III. Teftiş süreci
5. Bölüm. Bir temel oluşturulması
6. Bölüm. Denetimlerin yürütülmesi
7. Bölüm. Takip işleri
Kısım IV. Çocuk işçiliğinin denetimine yönelik eğitim. 8.Bölüm Eğitim süreci
Ekler
Ek 1. Kaynakça
Ek 2. Uzmanların iş teftişi ve çocuk işçiliği konulu toplantısı Ek 3. Afrika bölgesinden uzmanların üçlü toplantısı

NOTES

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı (IPEC)/ Çalışma Yaşamında ve Çevresde Güvenlik ve Sağlık Odak Programı (Safe Work)/ Uluslararası İş Müfettişleri Derneği (IALI)