Çalışan Çocuklar

Book : Çalışan Çocuklar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6347

INDEX

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU
Büyükelçi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc PIERINI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vali - Müsteşar Enis YETER
ILO Türkiye Direktörü Gülay ASLANTEPE
Sorun Bizim, Çare Birlikte
Panorama/ Bir Bakışta Dünyada Çocuk İşçilerin Durumu
Mercek/ Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorunu
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi
Gündem/ Türkiye'de Çocuk İşçiliğinin EKBO Kaldırılması Projesi: AB-ÇSGB-ILO İşbirliği
İllerde Sürdürülen Faaliyetler
- Çankırı
- Elazığ
- Erzurum
- Kastamonu
- Ordu
- Sinop
- Van
Basında Projemiz

NOTES

Çocuk İşçiliğine Hayır!